Lecture Hall

Wetenschappelijk onderzoek en stress

Wetenschappelijk onderzoek heeft verschillende benaderingen geïdentificeerd om langdurige stress te verminderen bij mensen van middelbare leeftijd. Hier zijn enkele van de beste oplossingen die uit onderzoek naar voren zijn gekomen:

 1. Stressmanagementtechnieken: Het aanleren en regelmatig toepassen van stressmanagementtechnieken kan effectief zijn bij het verminderen van langdurige stress. Dit kan onder meer het gebruik van ontspanningstechnieken zoals diepe ademhaling, meditatie, mindfulness en progressieve spierontspanning omvatten.
 2. Lichamelijke activiteit: Regelmatige lichaamsbeweging en fysieke activiteit hebben aangetoond dat ze de symptomen van stress verminderen en het algemene welzijn verbeteren. Zelfs matige fysieke activiteit, zoals wandelen, kan een positieve invloed hebben op het verminderen van stress.
 3. Sociale steun: Onderzoek heeft aangetoond dat sociale steun een belangrijke buffer kan zijn tegen stress. Het hebben van sterke sociale relaties en het zoeken naar ondersteuning van vrienden, familie of ondersteunende gemeenschappen kan helpen bij het omgaan met stressfactoren.
 4. Gezonde levensstijl: Het handhaven van een gezonde levensstijl, inclusief een uitgebalanceerd dieet, voldoende slaap en het vermijden van schadelijke gewoonten zoals overmatig alcoholgebruik of roken, kan de veerkracht tegen stress vergroten.
 5. Stressmanagementprogramma’s: Het deelnemen aan gestructureerde stressmanagementprogramma’s, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), stressreductietraining of mindfulness-based stressreduction (MBSR), kan effectief zijn bij het verminderen van langdurige stress en het aanleren van gezonde copingstrategieën.
 6. Time-management: Het verbeteren van time-managementvaardigheden en het stellen van realistische doelen kan helpen om een gevoel van controle over het leven te herwinnen en stress te verminderen.

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar stress en stressfactoren bij mensen. Zo zijn er meerdere belangrijke studies die hebben bijgedragen aan ons begrip van stress en de effecten ervan op de gezondheid. Hier zijn enkele van de bekendere en invloedrijke onderzoeken op dit gebied.

Belangrijke wetenschappelijke onderzoeken

 1. In 2023 is het programma Stress in Action gestart. Dit is een onderzoek onder leiding van Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij onderzoekers van Amsterdam UMC, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus MC en Universiteit Twente betrokken zijn. Er worden nieuwe methoden ontwikkeld om beter te kunnen omgaan met veelvoorkomende stressfactoren, om hiermee het ontstaan van stressgerelateerde ziekten te kunnen voorkomen.
 2. Het Whitehall-onderzoek: Dit langlopende onderzoek begon in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 80 en richtte zich op de gezondheid van werknemers in de ambtenarij. Het onderzoek bracht een verband aan het licht tussen werkstress en hartziekten, waarbij hogere functieniveaus gepaard gingen met hogere stressniveaus en een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.
 3. Het Adverse Childhood Experiences (ACE) onderzoek: Dit onderzoek, uitgevoerd door Kaiser Permanente en het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), onderzocht de langetermijneffecten van traumatische jeugdervaringen op de gezondheid. Het toonde aan dat ervaringen zoals misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld een aanzienlijke invloed hebben op de gezondheid en het welzijn op latere leeftijd, inclusief het verhoogde risico op stressgerelateerde aandoeningen.
 4. Het Trier Social Stress Test (TSST): Dit is een experimentele methode die wordt gebruikt om acute stress op te wekken in laboratoriumomgevingen. Het heeft geholpen bij het bestuderen van fysiologische en psychologische reacties op stress, en heeft inzicht gegeven in de complexiteit van stressreacties.
 5. Het Women’s Health Initiative (WHI): Dit langetermijnonderzoek richtte zich op de gezondheid van postmenopauzale vrouwen in de Verenigde Staten. Het onderzoek heeft bijgedragen aan het begrip van de relatie tussen stress, levensstijlfactoren en het risico op gezondheidsproblemen zoals hartziekten, kanker en mentale gezondheidsproblemen.
 6. Het onderzoek naar stress en telomeren: Verschillende studies hebben de relatie onderzocht tussen chronische stress en telomeerverkorting, wat geassocieerd is met veroudering en een verhoogd risico op leeftijdsgerelateerde ziekten. Deze studies hebben bijgedragen aan het begrip van de biologische mechanismen die betrokken zijn bij de relatie tussen stressfactoren en gezondheidsproblemen.

Het is belangrijk op te merken dat er talloze andere belangrijke onderzoeken en studies zijn die hebben bijgedragen aan ons begrip van stress en de gevolgen ervan. De hierboven genoemde studies zijn slechts enkele voorbeelden en er is voortdurend nieuw onderzoek dat ons begrip van stress verder ontwikkelt.

Prijzen voor wetenschappelijke onderzoeken en stress

Er zijn verschillende internationale prijzen en erkenningen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, waaronder de Nobelprijs, die worden toegekend voor baanbrekend werk op diverse disciplines. Hoewel er geen specifieke Nobelprijs is die rechtstreeks gerelateerd is aan stressonderzoek, zijn er andere prestigieuze prijzen en erkenningen die zijn toegekend aan onderzoekers die hebben bijgedragen aan ons begrip van stress en de gevolgen ervan. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Albert Lasker Basic Medical Research Award: Deze prijs, die beschouwd wordt als een van de belangrijkste onderscheidingen in de medische wetenschap, is toegekend aan wetenschappers die belangrijke ontdekkingen hebben gedaan op het gebied van stress. Bijvoorbeeld, in 1999 ontvingen Elizabeth Blackburn, Carol W. Greider en Jack W. Szostak de Lasker Award voor hun ontdekking van telomerase, een enzym dat betrokken is bij de bescherming van telomeren, wat relevant is voor stress en veroudering.
 2. Brain Prize: Deze prestigieuze prijs, ook wel bekend als de “Nobelprijs voor de neurowetenschappen”, wordt toegekend aan wetenschappers die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan ons begrip van het zenuwstelsel en de hersenen. Hoewel stress niet het directe onderwerp van de Brain Prize is, hebben sommige ontvangers van deze prijs onderzoek gedaan naar de neurobiologie van stress en de gevolgen ervan op de hersenen.
 3. International Stress and Behavior Society (ISBS) Awards: De ISBS reikt verschillende prijzen uit ter erkenning van uitmuntend onderzoek op het gebied van stress en gedrag. Deze prijzen worden jaarlijks toegekend aan onderzoekers van over de hele wereld die belangrijke bijdragen hebben geleverd aan het begrip van stress en de effecten ervan op gedrag en gezondheid.

Hoewel dit slechts enkele voorbeelden zijn, illustreren ze dat er erkenning en waardering is voor het wetenschappelijke onderzoek naar stressfactoren. Het is belangrijk op te merken dat het wetenschappelijk onderzoek voortdurend evolueert en dat nieuwe ontdekkingen en bijdragen kunnen leiden tot toekomstige prijzen en erkenningen op dit gebied.

Informatie over wetenschappelijke onderzoeken naar stressfactoren

Er zijn verschillende bronnen waar je gratis online informatie kunt vinden over wetenschappelijke onderzoeken naar stress. Hier zijn enkele suggesties:

 1. PubMed: PubMed is een database van medische en wetenschappelijke literatuur, beheerd door de National Library of Medicine. Je kunt hier zoeken naar artikelen en onderzoeksstudies over stress. Hoewel niet alle artikelen gratis toegankelijk zijn, kun je vaak wel de samenvattingen lezen en krijg je soms toegang tot volledige teksten via open access-publicaties. Ga naar https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ om toegang te krijgen tot PubMed.
 2. PLOS ONE: PLOS ONE is een open access-wetenschappelijk tijdschrift dat een breed scala aan onderwerpen behandelt, waaronder stressgerelateerd onderzoek. Het biedt gratis toegang tot artikelen en onderzoeksstudies. Je kunt hun website bezoeken op https://journals.plos.org/plosone/ voor meer informatie.
 3. Directory of Open Access Journals (DOAJ): DOAJ is een online directory van open access-wetenschappelijke tijdschriften. Je kunt de directory doorzoeken op onderwerp, zoals “stressfactor”, en toegang krijgen tot gratis beschikbare artikelen over stressonderzoek. Ga naar https://doaj.org/ om de DOAJ-website te bezoeken.
 4. ResearchGate: ResearchGate is een online platform voor wetenschappers en onderzoekers om hun onderzoekspublicaties te delen. Veel onderzoekers uploaden hun artikelen en onderzoeksstudies op ResearchGate, waardoor je gratis toegang hebt tot deze informatie. Ga naar https://www.researchgate.net/ om ResearchGate te verkennen.
 5. Academia.edu: Academia.edu is een platform waarop wetenschappers en onderzoekers hun onderzoekspublicaties kunnen delen. Je kunt gratis lid worden en toegang krijgen tot onderzoeksartikelen en -studies over verschillende onderwerpen, waaronder stress. Ga naar https://www.academia.edu/ om voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat hoewel deze bronnen gratis toegang bieden tot onderzoekspublicaties, sommige artikelen mogelijk achter een betaalmuur zitten of alleen samenvattingen bevatten. Als je geen toegang hebt tot een specifiek artikel, kun je mogelijk de auteurs contacteren en vragen om een kopie van hun onderzoek.

Daarnaast kunnen universiteitsbibliotheken en openbare bibliotheken toegang bieden tot wetenschappelijke databases en tijdschriften, waardoor je gratis toegang hebt tot meer onderzoeksartikelen over stress.

Politiek en stress

De specifieke maatregelen die overheden of politieke instanties hebben genomen naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek naar stress variëren per land en overheid. Hier zijn enkele voorbeelden van acties die op basis van onderzoeksresultaten zijn genomen:

 1. Ontwikkeling van gezondheidsbeleid: Wetenschappelijk onderzoek naar stressfactoren heeft bijgedragen aan het inzicht in de impact van stress op de volksgezondheid. Op basis van deze bevindingen kunnen overheden gezondheidsbeleid ontwikkelen dat gericht is op stresspreventie en het bevorderen van geestelijke gezondheid. Dit kan onder andere het promoten van bewustwording, voorlichtingscampagnes en het opzetten van stressmanagementprogramma’s omvatten.
 2. Arbeidswetgeving: Onderzoeken naar werkgerelateerde stress hebben geleid tot de ontwikkeling van arbeidswetgeving en -regulering om werknemers te beschermen tegen ongezonde werkomstandigheden die stress kunnen veroorzaken. Dit kan omvatten het stellen van grenzen aan de werktijden, het waarborgen van rustpauzes, het stimuleren van een goede werk-privébalans en het implementeren van mechanismen voor het omgaan met stress op de werkplek.
 3. Ondersteuning voor stressmanagementprogramma’s: Overheden kunnen initiatieven ondersteunen die gericht zijn op het bevorderen van stressmanagementvaardigheden bij het grote publiek. Dit kan variëren van het financieren van programma’s voor geestelijke gezondheid, het verstrekken van subsidies aan organisaties die stressmanagementcursussen aanbieden, tot het integreren van stressmanagement in het onderwijssysteem.
 4. Investeren in onderzoek en innovatie: Overheden kunnen financiële middelen toewijzen aan onderzoeksinstellingen om verder onderzoek naar stressfactoren en de gevolgen ervan te stimuleren. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en benaderingen voor het omgaan met stress op individueel, gemeenschaps- en maatschappelijk niveau.

Het is belangrijk op te merken dat het beleid en de acties die door overheden worden genomen, afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder de beschikbaarheid van middelen, politieke prioriteiten en de specifieke context van elk land. Daarom kunnen de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van stressonderzoek variëren tussen landen en overheden.

Meer artikelen